Eid ki namaz lockdown me kaise padhe

Abhi corona virus ke liye har jagah lockdown chal rha hai. aur aise me hamari masjide bhi band hai, aur eid ka waqt bhi qareeb hai to har kisi ke man me ye sawal aa rha hai ki eid ki namaz kaisi adaa ki jaaegi. hum yha btaenge ki Eid-Ul-Fitr ki namaz lockdown me ghar pa kaise adaa ki jaayegi.

Eid-ul-fitr ki namaaz ke masaail aur aasaan tareeqa

  • Eid ki namaaz ka waqt sooraj tulu’ hone (nikalne) ke 20 minute baad se shuru ho kar zawaal tak rehta hai, yaani zohar ki namaaz ka awwal waqt shuru hone ke 15 minute pehle tak rehta hai. [Shaami : 3/52, 53, Kitaabus Salaah, Baabul Eidain]
  • Eid ki namaaz aam namaazon ki tarah padhi jaati hai, farq sirf itna hai ke is mein 6 zaaid takbeerein kahna waajib hai, 3 takbeerein pehli rakaat mein sana ke baad kahi jaati hain aur 3 takbeerein doosri rakaat mein ruku se pehle kahi jaati hain. [Shaami : 3/45, 46, Kitaabus Salaah, Baabul Eidain]
  • Eid ki namaaz ke liye na azaan di jaaye aur na iqaamat kahi jaaye. [Fataawa hindiya : 1/59, Kitaabus Salaah, Baabul azaan]
  • NOTE:- Eid ki namaaz padhne ke liye kam se kam 3 baligh mardo ka hona zaruri hai aur imam mila kar 4, nhi to aap ghar par eid ki namaz ke badle chaasht ki namaz pdhe.
  • Agar kisi jagah imaam ko mila kar 4 mard na hon, ya Eid ki namaaz ki koi soorat na ban sake, to uzr wa majboori ki waja se un par eid ki namaaz maaf hai, lihaaza unhein pareshaan hone ki zaroorat nahi, albatta woh apne apne gharon mein 2 ya 4 rakaat chaasht ki namaaz tanha tanha padh lein to behtar hai, lekin yeh Eid ki namaaz ki qaza nahin hai. [Shaami : 3/ 59, Kitaabus Salaah, Baabul Eidain]
  • chaasht ki namaaz ka waqt sooraj tulu’ hone (nikalne) ke 20 minute baad se shuru ho kar Zohar ki namaaz ka awwal waqt shuru hone ke 15 minute pehle tak rehta hai.
  • Aurton par Eid ki namaaz waajib nahin hai aur aam haalaat mein un ke liye eidgaahon aur masaajid mein ja kar eid ki namaaz mein shareek hona mana hai; albatta lockdown ki wajah se agar gharon mein hi eid ki namaaz hoti ho, to mahram mardon ki saf ke peechhe reh kar jamaatmein shareek hona aurton ke liye jaaiz hai. (Shaami : 2/307, Kitabus Salaah, babul imaamati)
  • Eid ka khutba dena sunnat hai, agar kisi ko khutba padhna na aata ho, to pehle khutbe mein Sura-e-Faatiha aur doosre khutbe mein Attahiyyaat ya namaaz mein padha jaane waala Duroode Ibraahimi padh le, to bhi khutba ada ho jaayega albatta agar pehle khutbe ke shuru me Allaahu Akbar Allaahu Akbar 9 martaba aur doosre khutbe ke shuru mein Allaahu Akbar Allaahu Akbar 7 martaba aur donon khutbon ke darmiyaan mein takbeere tashreeq (Allaahu Akbar Allaahu Akbar Laa illaaha Illallaahu Wallaahu akbar allahu akbar wa lillaahil hamd) keh le, to behtar hai aur agar na keh sake, to kuch gunaah nahi aur agar kisi ke liye yeh bhi mushkil ho, to khutba chhodne ki gunjaaish hai, is ke bagair bhi namaaz ho jaayegi. Lekin agar khutba padha ja raha ho to us ka sunna waajib hai.

Eid-ul-fitr ki Namaaz ka tareeqa step wise

STEP 1: Sab se pehle dil mein is tarah niyyat kare ke main eidul fitr ki 2 rakaat namaaz imaam ke peechhe Allah ke liye ada kar raha hun. Agar imaam ho to namaaz padhaane ki niyyat kare.

STEP 2: Namaaz shuru karte waqt donon haath kaanon tak uthaaye aur “Allaahu akbar” kehte huwe haath baandh le. Phir sana padhe.

STEP 3: Jab sana padh chuke, to donon haath kaanon tak uthaaye aur “Allaahu akbar” kehte huwe donon haath neeche chhod de, phir doosri martaba donon haath kaanon tak uthaaye aur “Allaahu akbar” kehte huwe neeche chhod de, phir teesri martaba donon haath kaanon tak uthaaye aur “Allaahu akbar” kehte huwe donon haath baandh le.

STEP 4: Phir imaam A’oozu billaah aur Bismillaah padhne ke baad buland aawaaz se sura-e-faatiha aur surah padhe aur muqtadi khaamoshi se sunein, phir ruku sajda kare, yeh ek rakaat huwi.

STEP 5: Jab doosri rakaat ke liye khade hon, to imaam Bismillaah padhne ke baad buland aawaaz se sura-e-faatiha aur surah padhe, muqtadi khaamoshi se sunein. Surah padhne ke baad “Allaahu akbar” kehte huwe donon haath kaanon tak uthaaye aur neeche chhod de, isi tarah doosri aur teesri martaba “Allaahu akbar” kehte huwe donon haath kaanon tak uthaaye aur neeche chhod de, phir chauthi martaba bagair haath uthaaye “Allaahu akbar” kehte huwe ruku mein chala jaaye, baqiya namaaz aam namaazon ki tarah mukammal kare aur dua maange.

STEP 6: Namaaz aur dua ke baad imaam namaaziyon ki taraf munh kar ke khada ho jaaye aur pehla khutba padhe aur pehla Khutba mukammal hone ke baad kuch der kursi wagairah par baith jaaye phir khada ho kar doosra khutba padhe. Note: – KHUTBA KE LIYE YHA CLICK KARE

Leave a Reply